Privacy policy

C&F recognizes the importance of protecting the privacy of all information provided by users of our website. Therefore, we created this policy with a respect for your right to privacy and to guide our relationships.

INFORMATION COLLECTION

Personal Data:
C&F will not collect any personal data about you via this website unless you voluntarily give it to us through our website form or through email. Personal data is any information that would permit C&F to contact you directly and includes, for example, your name, telephone number or, email address. For questions about our privacy practices, please feel free to contact us at dpo@candf.com.

The Administrator of your Personal Data is: C&F S.A. ul. Domaniewska 50, 02-672 Warsaw, Poland.

The data provided will be processed pursuant to Article 6.1 b) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, hereinafter referred to as the Regulation

Cookies:
Our website uses “cookies”, which are small data files that the site may place on your computer for identification purposes. Most web browsers allow users to reject cookies by changing its preferences, giving you the choice to accept it or not.

Tracking:
C&F also tracks domain information of visitors to collect statistics on the website traffic for usage and trend analysis purposes. This data enables us to become more familiar with how many people visit our website, what parts of the website they visit most often, etc. We do not link your Internet address to anything identifiable you as an individual.

By default, this website currently uses the Google Analytics service from Google, Inc. Google Analytics uses “cookies”, (small text files) placed on your computer, to help the website analyze how you and other users use it. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser. By using the website with your cookies enabled, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out below. The information generated by the cookie about your use of the website may include your IP address, the internet browser and language you use, preferences, the date and hour of your access to the web page. This is transmitted to and stored by Google. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and Internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google’s behalf. Google does not associate your IP address with any other data held by Google.

LINKS

Our website contains links to other sites. We are not responsible for the privacy practices or content of such sites and encourage our users to be aware when they leave our site.

NOTIFICATION AND CHANGES

C&F reserves the right to change, modify, or update this statement at any time without notice, so please check it occasionally to ensure that you are aware of the most recent version.

For questions about our privacy practices, please feel free to contact us at dpo@candf.com


Polityka Prywatności

W C&F mamy świadomość jak ważna jest ochrona prywatności informacji dostarczanych przez użytkowników naszej witryny. Dlatego stworzyliśmy tę politykę z poszanowaniem Państwa prawa do prywatności, a także by wskazać kierunek naszych relacji.

ZBIERANIE DANYCH

Dane osobowe:
Podanie danych w formularzu kontaktowym na stronie events.candf.com ma charakter dobrowolny. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo do ich poprawiania, jak również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili. Informacje o wycofaniu zgody prosimy kierować na adres e-mail: dpo@candf.com

Administratorem podanych danych osobowych jest C&F S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 50, 02-672 Warszawa.

Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez C&F S.A. będzie zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie danych osobowych w tym z „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.”

Ciasteczka:
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki “cookies”. Są to małe pliki danych, które witryna może umieszczać na komputerze w celu identyfikacji użytkownika. Większość przeglądarek internetowych pozwala odrzucać pliki cookie poprzez zmianę odpowiednich ustawień, dając tym samym możliwość ich zaakceptowania, bądź nie.

Śledzenie:
C&F śledzi informacje o użytkownikach w celu zbierania statystyk dotyczących ruchu w witrynie w celu wykorzystania i analizy trendów. Dane te dostarczają nam informacji ile osób odwiedza naszą stronę, jakie części witryny są odwiedzane najczęściej itp. Nie łączymy adresu IP użytkowników z danymi umożliwiającymi zidentyfikowanie ich jako osoby fizycznej.

Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics od Google, Inc. Google Analytics używa “ciasteczek” (małych plików tekstowych) umieszczonych na komputerze, aby pomóc stronie internetowej w analizie, w jaki sposób Ty i inni użytkownicy z niej korzystacie. Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Korzystając ze strony internetowej z włączonymi plikami cookie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie w sposób i w celach określonych poniżej. Informacje generowane przez “cookie” na temat korzystania z witryny internetowej mogą obejmować adres IP, przeglądarkę internetową i używany język, preferencje, datę i godzinę dostępu do strony internetowej. Dane te są przekazywane i przechowywane przez Google. Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów na temat aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością internetową i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub gdy takie strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie łączy Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

ŁĄCZA

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość takich stron i zachęcamy naszych użytkowników, aby zwracali uwagę, kiedy opuszczają naszą witrynę.

POWIADOMIENIE I ZMIANY

C&F zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub aktualizacji powyższych zapisów w dowolnym momencie bez uprzedzenia, dlatego zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony by być na bieżąco z aktualną wersją polityki. W przypadku pytań dotyczących naszych praktyk w zakresie polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem  dpo@candf.com